1-1284/2

1-1284/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

4 MAART 1999


Wetsontwerp tot bekrachtiging en tot wijziging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels


ONTWERP NIET GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT