1-1224/5

1-1224/5

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

4 MAART 1999


Wetsontwerp betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN