1-1284/1

1-1284/1

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

26 FEBRUARI 1999


Wetsontwerp tot bekrachtiging en tot wijziging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 3 maart 1999.
Onderzoekstermijn : 30 dagen (*).

(*) Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : Gedr. St. 1-82/39 (Senaat).