Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-91

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 1541/2 van de heer Caluwť d.d. 22 december 1998 (N.) :
Stemplicht. ≠ Niet-naleving. ≠ Sancties.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1541/1 aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 4779).