Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-91

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1541/1 van de heer Caluwť d.d. 22 december 1998 (N.) :
Stemplicht. ≠ Niet-naleving. ≠ Sancties.

De artikelen 209 en 210 van het Kieswetboek bepalen de sancties op het niet-nakomen van de stemplicht.

Kan u mij meedelen hoeveel sancties er op grond van deze bepalingen uitgesproken werden bij de parlementsverkiezingen van 1991, de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 en de parlementsverkiezingen van 1995.