1-239

1-239

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 21 JANUARI 1999


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van een koninklijk besluit.
  2. Europees Parlement.
  3. Arbitragehof.
EVOCATIES :
NON-EVOCATIES :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES :
WETSONTWERP (Indiening) :
WETSVOORSTEL (Indiening) :
ONDERZOEK VAN GELOOFSBRIEVEN :
WETSVOORSTEL (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN EN VOORSTEL (Stemmingen) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :