1-238

1-238

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 20 JANUARI 1999


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES :
WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN (Bespreking) :