1-1274/1

1-1274/1

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

12 FEBRUARI 1999


Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 8 maart 1999.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.