1-1247/4

1-1247/4

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

11 FEBRUARI 1999


Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN