1-1247/1

1-1247/1

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

29 JANUARI 1999


Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 22 februari 1999.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.