1-234

1-234

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 17 DECEMBER 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :