Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-89

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1462 van de heer Destexhe d.d. 18 november 1998 (Fr.) :
BTW. ≠ Diensten verricht in crŤches.

Zijn de diensten verricht door fysieke personen die jonge kinderen oppassen, vrijgesteld van de BTW ook wanneer die personen als zelfstandige optreden en geen deel uitmaken van een vereniging noch van een vennootschap ?

Zijn de diensten verricht door een handelsvennootschap vrijgesteld van BTW wanneer die jonge kinderen oppast ?