1-1193/4

1-1193/4

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

14 JANUARI 1999


Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De tekst aangenomen in plenaire vergadering is dezzelfde als de door de commissie aangenomen tekst (Stuk 1-1193/3).

Brussel, 14 januari 1999.

Voor de voorzitter van de Senaat,

Philippe MAHOUX.

(Premier vice-président ­ Eerste ondervoorzitter)

De griffier van de Senaat,

Herman NYS.