1-231

1-231

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 10 DECEMBER 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
EVOCATIES :
NON-EVOCATIES :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTEL (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN, WETSVOORSTELLEN EN DOTATIE VAN DE SENAAT (Stemmingen) :