1-229

1-229

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 9 DECEMBER 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
HERZIENING VAN DE GRONDWET :
DOTATIE VAN DE SENAAT. ­ UITGAVEN VAN HET DIENSTJAAR 1997, BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1998 VAN BEGROTINGSRAMINGEN VOOR HET DIENSTJAAR 1999 :