Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-84

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1287/1 van de heer Caluwé d.d. 4 september 1998 (N.) :
Gebruik van de term « Vlaams Parlement » in plaats van « Vlaamse Raad ».

Volgens een decreet, in het Belgisch Staatsblad verschenen d.d. 18 april 1996 wordt gezegd dat, om de Vlaamse parlementaire instellingen aan te duiden de term « Vlaams Parlement » wordt gebruikt.

Dit decreet werd nooit aangevochten bij het Arbitragehof.

Het ligt dan ook voor de hand dat, bij de eerstvolgende verkiezingen, om de betreffende stukken, nooit meer de benaming « Vlaamse Raad » maar wel « Vlaams Parlement » wordt gebruikt.

Eventuele andersluidende grondwettelijke bepalingen kunnen geen argument zijn om het anders te doen.

Het Vlaams Parlement heeft op grondwettelijk toegelaten wijze, krachtens de haar toegekende constitutieve autonomie haar instelling deze naam gegeven.

Kan de geachte minister deze stelling onderschrijven en er naar handelen ?