1-1069/2

1-1069/2

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

16 DECEMBER 1998


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van titel III van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het referendum

AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEREN BOUTMANS EN LOONES

Enig artikel

Het tweede lid van het ontworpen artikel 39bis aanvullen als volgt :

en bepaalt eveneens of de uitslag van de volksraadpleging bindend is.

Eddy BOUTMANS.
Jan LOONES.