1-648/6

1-648/6

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

17 DECEMBER 1998


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verbijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De tekst aangenomen in plenaire vergadering is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (Stuk nr. 1-648/5).

Brussel, 17 december 1998.

De voorzitter van de Senaat,

Frank SWAELEN.

De griffier van de Senaat,

Herman NYS.