1-1205/1

1-1205/1

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

18 DECEMBER 1998


Wetsontwerp betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van haar aandelen van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 8 januari 1999.
Onderzoekstermijn : 15 dagen (*).

(*) Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : Gedr. St. 1-82/36 (Senaat).