1-1204/1

1-1204/1

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

18 DECEMBER 1998


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 18 januari 1999.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.


Zie :

Kamer van volksvertegenwoordigers :

Gedrukte stukken :

- 1423 - 97/98 :

Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Willems.

Nr. 2 : Amendementen.

Nr. 3 : Verslag van de heer Lano.

Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie.

Nrs. 5 en 6 : Amendementen.

Nr. 7 : Aanvullend verslag.

Nr. 8 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Handelingen van de Kamer : 16 en 17 december 1998.