1-1139/6

1-1139/6

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

8 DECEMBER 1998


Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons


ERRATA

op de tekst aangenomen door de commissie


Art. 4

Stuk Senaat nr. 1-1139/5, blz. 8

In afdeling 2, provincie Limburg, worden de woorden

De stad :
Sint-Truiden,

en de gemeenten :

Gingelom, Nieuwerkerken, vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Truiden.

ingevoegd na de woorden vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Neerpelt en te Lommel .

Stuk Senaat nr. 1-1139/5, blz. 15

In de Franse tekst van afdeling 5, provincie Vlaams-Brabant, worden de woorden Les communes de Herent, Koekelberg... vervangen door de woorden Les communes de Herent, Kortenberg... .