1-1064/5

1-1064/5

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

17 DECEMBER 1998


Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van de werknemers van vreemde nationaliteit


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De tekst aangenomen in plenaire vergadering is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (Stuk nr. 1-1064/4).

Brussel, 17 december 1998.

De voorzitter van de Senaat,

Frank SWAELEN.

De griffier van de Senaat,

Herman NYS.