1-1139/7

1-1139/7

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

11 DECEMBER 1998


Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons


AMENDEMENT

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 14 VAN DE HEER DESMEDT

Art. 4

In het voorgestelde artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. In afdeling 3, derde lid, de woorden en de gemeenten : Lasne, Villers-la-Ville, vervangen door de woorden en de gemeente Villers-la-Ville, .

B. In dezelfde afdeling, vijfde lid, onder het woord Terhulpen, invoegen het woord Lasne, .

Verantwoording

Tot op heden en tot voldoening van iedereen heeft de gemeente Lasne deel uitgemaakt van het gerechtelijk kanton Waver.

Zonder enig overleg met de gemeentelijke overheid wordt de gemeente overgeheveld naar het kanton Nijvel. Geografisch gezien ligt Lasne veel dichter bij Waver dan bij Nijvel. Met het openbaar vervoer bestaat er geen enkele rechtstreekse verbinding tussen Lasne en Nijvel.

De enige reden die de minister van Justitie aanhaalt om deze maatregel te rechtvaardigen, is dat men in het kanton Nijvel een voldoende aantal rechtzoekenden moet behouden. Deze reden kan natuurlijk niet de doorslag geven en bestraft in feite de bewoners van Lasne voor wie de zetel van het vredegerecht aanzienlijk verderaf komt te liggen.

Hierover ondervraagd door volksvertegenwoordiger Herzet in de Kamercommissie voor de Justitie op 30 november jongstleden heeft de minister geantwoord dat hij er niet tegen gekant was de zaak opnieuw in overweging te nemen.

Men moet er dus voor zorgen dat de gemeente Lasne in het gerechtelijk kanton Waver blijft.

Claude DESMEDT.