1-1139/3

1-1139/3

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

2 DECEMBER 1998


Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN MEVROUW THYS EN DE HEER ERDMAN

Art. 4

In het voorgestelde nieuw artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, afdeling 2, de eerste vijf kantons vervangen als volgt :

« Afdeling 2 :

Provincie Limburg

De stad :

Beringen,

en de gemeenten :

Ham, Leopoldsburg, Tessenderlo,

vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Beringen.

De gemeente Diepenbeek en het gedeelte van de stad Hasselt dat gelegen is ten oosten van de middellijn van de Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel en de Sint-Truidersteenweg vormen het eerste gerechtelijk kanton Hasselt; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hasselt.

De steden Herk-de-Stad, Halen, de gemeente Lummen en het gedeelte van de stad Hasselt dat ligt ten westen van de middellijn van de Kempische Steenweg, de Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesignel, Boerenkrijgsingel en de Sint-Truidersteenweg vormen het tweede gerechtelijk kanton Hasselt; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hasselt.

De gemeenten Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en Zonhoven vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Houthalen-Helchteren.

De steden :

Hamont-Achel, Lommel, Peer,

en de gemeenten :

Hechtel-Eksel, Neerpelt, Overpelt,

vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Neerpelt en te Lommel. »

Verantwoording

Het is wenselijk reeds vandaag en dit ten behoeve van een kwaliteitsvolle rechtspleging in het arrondissement Hasselt ten behoeve van de inwoners van Midden-Limburg een nieuw vredegerechtkanton te creëren zodat ook zij daadwerkelijk over een kanton met een vestigingsplaats in hun regio beschikken. Daarnaast kan hierdoor zowel het kanton Hasselt 1 als het kanton Beringen ontlast worden. Het kanton Houthalen-Helchteren zal meer dan 75 000 inwoners tellen. Het is daarnaast ook wenselijk dat ten aanzien van de inwoners uit de regio Noord-Limburg in een tweede vestigingsplaats wordt voorzien.

Erika THYS.
Frederik ERDMAN.

Nr. 3 VAN DE HEREN BOURGEOIS EN ERDMAN

Art. 6

Dit artikel aanvullen als volgt :

« 7º Het punt 17 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« 17. te Kortrijk :

Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van de twee kantons Kortrijk en de kantons Harelbeke en Menen . »

8º Het punt 17bis wordt ingevoegd :

« 17bis. te Roeselare :

Deze rechtbank heeft rechtsmacht over het grondgebied van de kantons Roeselare, Waregem en Izegem. »

André BOURGEOIS.
Frederik ERDMAN.

Nr. 4 VAN MEVROUW THIJS EN DE HEER ERDMAN

Art. 7

In het voorgestelde nieuw artikel 4 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, punt 4, eerste lid, vervangen als volgt :

« 4. Het kanton Beringen, de twee kantons Hasselt, de kantons Houthalen-Helchteren, Neerpelt-Lommel en Sint-Truiden vormen een gerechtelijk arrondissement. »

Verantwoording

Het is wenselijk reeds vandaag en dit ten behoeve van een kwaliteitsvolle rechtspleging in het arrondissement Hasselt ten behoeve van de inwoners van Midden-Limburg een nieuw vredegerechtkanton te creëren zodat ook zij daadwerkelijk over een kanton met een vestigingsplaats in hun regio beschikken. Daarnaast kan hierdoor zowel het kanton Hasselt 1 als het kanton Beringen ontlast worden. Het kanton Houthalen-Helchteren zal meer dan 75 000 inwoners tellen. Het is daarnaast ook wenselijk dat ten aanzien van de inwoners uit de regio Noord-Limburg in een tweede vestigingsplaats wordt voorzien.

Nr. 5 VAN MEVROUW THIJS EN DE HEER ERDMAN

Art. 13

In de voorgestelde tabel, in de kolom « kanton » na Hasselt II, de woorden « Houthalen-Helchteren » invoegen, in de kolom « griffier » het cijfer « 1 » en in de kolom « adjunct-griffier » het cijfer « 1 » invoegen.

Verantwoording

Het is wenselijk reeds vandaag en dit ten behoeve van een kwaliteitsvolle rechtspleging in het arrondissement Hasselt ten behoeve van de inwoners van Midden-Limburg een nieuw vredegerechtkanton te creëren zodat ook zij daadwerkelijk over een kanton met een vestigingsplaats in hun regio beschikken. Daarnaast kan hierdoor zowel het kanton Hasselt 1 als het kanton Beringen ontlast worden. Het kanton Houthalen-Helchteren zal meer dan 75 000 inwoners tellen. Het is daarnaast ook wenselijk dat ten aanzien van de inwoners uit de regio Noord-Limburg in een tweede vestigingsplaats wordt voorzien.

Erika THIJS.
Frederik ERDMAN.

Nr. 6 VAN DE DAMES JEANMOYE EN DELCOURT-PÊTRE

Art. 4

In het voorgestelde artikel 1, afdeling 8, van het bijvoegsel bij het Gerechtelijke Wetboek, de woorden « de zetel van het gerecht is gevestigd te Hannuit » vervangen door de woorden « met zetel te Hannuit en te Hoei ».

Nr. 7 VAN DE DAMES JEANMOYE EN DELCOURT-PÊTRE

Art. 7

In het voorgestelde artikel 4, punt 17, van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, het woord « Hannuit » vervangen door de woorden « Hoei-Hannuit ».

Nr. 8 VAN DE DAMES JEANMOYE EN DELCOURT-PÊTRE

Art. 13

In de voorgestelde tabel, in de kolom « kanton », het woord « Hannuit » vervangen door de woorden « Hoei-Hannuit ».

Dominique JEANMOYE.
Andrée DELCOURT-PÊTRE.

Nr. 9 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 4

In het voorgestelde artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, in afdeling 5, Provincie Vlaams-Brabant, de woorden « gemeente Tienen » vervangen door de woorden « De stad Tienen, ».

Nr. 10 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 13

In de voorgestelde tabel, in de kolom « griffier », bij Tienen, het cijfer « 0 » vervangen door het cijfer « 1 » en in de kolom « adjunct-griffier » het cijfer « 2 » vervangen door het cijfer « 1 ».

Verantwoording

Toepassing wet 1997.

Nr. 11 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 4

In het voorgestelde artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, afdeling 5, provincie Vlaams-Brabant, het deel van de tekst dat betrekking heeft op het eerste, het tweede en het derde kanton Leuven vervangen als volgt :

« De gemeenten Herent, Kortenberg, en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten noorden van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven; van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt, de middellijn van de Grote Markt, Brusselsestraat, Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven vormen het eerste kanton Leuven; de zetel van het gerecht is gevestigd te Leuven.

De gemeenten Bierbeek, Lubbeek, Oud-Heverlee, en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die het verlengde vormt van de middellijnen van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven; van de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat, Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt, Naamsestraat ten oosten van de Grote Markt, Naamsesteenweg tot de grens van de stad Leuven vormen het tweede kanton Leuven; de zetel van het gerecht is gevestigd te Leuven.

De gemeenten Bertem, Huldenberg, Tervuren, en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die de verbinding vormt van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Brusselsestraat, Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven ten westen van de middellijnen van de Naamsestraat, Naamsesteenweg en de middellijnen van de Grote Markt tot aan de grens van de stad Leuven vormen het derde kanton Leuven. De zetel van het gerecht is gevestigd te Leuven. »

Hugo VANDENBERGHE.

Nr. 12 VAN DE HEER GORIS

Art. 4

In het voorgestelde nieuwe artikel 1 van het bijvoegsel van het Gerechtelijk Wetboek, in afdeling 6, het woord « Zwalm » schrappen in de zin « De stad : Ronse, en de gemeenten : Horebeke, Kluisbergen, Maarkedal, Zwalm, vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ronse », en het woord « Zwalm » invoegen na « Lierde », in de zin « De stad : Geraadsbergen, en de gemeenten : Brakel, Lierde, vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Geraardsbergen en te Brakel ».

Verantwoording

Deze wijziging is gebaseerd op de geografische ligging van Zwalm (Zwalm ligt dichter bij Brakel en de verbindingen met Brakel zijn beter) en de leefgewoonten van de inwoners van de gemeente Zwalm. De inwoners van Zwalm die zich naar Ronse begeven moeten via Brakel of Oudenaarde. In Brakel en in Oudenaarde is de zetel van een gerecht gevestigd.

Nr. 13 VAN DE HEER GORIS

(Subamendement door senator Goris op zijn amendement nr. 12)

In het voorgestelde nieuwe artikel 1 van het bijvoegsel van het Gerechtelijk Wetboek, in afdeling 6, het woord « Zwalm » schrappen in de zin « De stad : Ronse, en de gemeenten : Horebeke, Kluisbergen, Maarkedal, Zwalm, vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Ronse », en het woord « Zwalm » invoegen na « Zingem » in de zin « De stad : Oudenaarden, en de gemeenten : Kruishoutem,Wortegem-Petegem, Zingem, vormen een gerechtelijk kanton met zetel te Oudenaarde en te Kruishoutem ».

Verantwoording

De gemeente Zwalm en haar inwoners onderhouden de meeste contacten met Oudenaarde (scholen, ziekenhuizen, markten). Bovendien zou het kanton Geraardsbergen-Brakel te omvangrijk worden.

Stephan GORIS.