1-220

1-220

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 18 NOVEMBER 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Bespreking) :
VRAAG OM UITLEG (Verdaging) :
WETSVOORSTEL (Bespreking) :