Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-85

ZITTING 1998-1999

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1348 van de heer Caluwť d.d. 29 september 1998 (N.) :
Verlaagd BTW-tarief voor renovatiewerken aan woningen die getroffen zijn door watersnood.

Nogal wat woningen die getroffen zijn door de recente watersnood, moeten belangrijke herstellings- en renovatiewerken ondergaan.

In vele gevallen gaat het daarbij om nieuwe, recent opgetrokken woningen. Deze woningen kunnen niet genieten van het verlaagde BTW-tarief voor renovatiewerken dat immers pas van toepassing is wanneer de woning 15 jaar oud is.

De getroffenen moeten deze hogere BTW-last wel in grote mate niet zelf dragen dankzij de tegemoetkoming van het Rampenfonds, toch betekent het ook voor de getroffenen een verhoging van hun uitgaven omwille van de verschillende franchises.

Wil de geachte minister daarom niet in overweging nemen om voor renovatiewerken aan alle woningen die getroffen zijn door watersnood, ook deze die jonger zijn dan 15 jaar, het verlaagde BTW-tarief van 6 % in te voeren ?