1-162/3

1-162/3

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

24 NOVEMBER 1998


Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten einde Belgen die in het buitenland verblijven in staat te stellen deel te nemen aan parlementsverkiezingen


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE EN DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW CORNET D'ELZIUS EN DE HEER ISTASSE


Zie Stuk 1-1122/2