1-1133/1

1-1133/1

Belgische Senaat

ZITTING 1998-1999

30 OKTOBER 1998


Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 318 tot 323 van de nieuwe gemeentewet betreffende de gemeentelijke volksraadpleging


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


Uiterste datum voor evocatie : 23 november 1998.
Onderzoekstermijn : 60 dagen.