1-179

1-179

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 23 APRIL 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
ONTWERP VAN BIJZONDERE WET (Bespreking) :
WETSVOORSTELLEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Bespreking) :