1-979/6

1-979/6

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

16 JUNI 1998


Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 4

Nr. 1 : van de heer Hatry (door de heren Hatry en Coene ).

Nr. 2A : van de heer Hatry (1e subsidiair amendement op amendement nr. 1) (door de heren Coene en Hatry) .

Nr. 2B : van de heer Hatry (2de subsidiair amendement op amendement nr. 1) (door de heren Hatry en Coene ).

Art. 5

Nr. 3 : van de heer Hatry (door de heren Coene en Hatry ).