Vragen en Antwoorden


Bulletin 1-54

Belgische Senaat

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid)

Vraag nr. 100 van de heer Destexhe d.d. 11 juli 1997 (Fr.) :
Beroep van verloskundige.

Het beroep van verloskundige is specifiek en staat totaal los van dat van verpleegkundige. De verloskundigen vallen immers onder de geneeskunde en niet onder de verpleegkunde. Gedurende verscheidene jaren werd de opleiding tot verloskundige aangevat na de studie voor verpleegkundige. Sedert twee jaar bestaat er echter een specifieke opleiding tot verloskundige om de studie in overeenstemming te brengen op Europees niveau.

Als gevolg van deze gewijzigde opleiding zult u het koninklijk besluit nr. 78 wijzigen dat de medische en paramedische beroepen regelt, en dus het beroep van verloskundige.

Kan de geachte minister mij zeggen welke wijzigingen hij zal aanbrengen in het koninklijk besluit nr. 78, vooral met betrekking tot het beroep van verloskundige ?


Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat alle bepalingen van het voorontwerp van programmawet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, betreffende de verpleegkunde en de uitoefening van het beroep van vroedvrouw uit het ontwerp van wet dat in het Parlement zal worden voorgelegd in de maand oktober, werden verwijderd.

Die bepalingen zullen worden besproken op de ronde tafel betreffende de verpleegkunde d.d. 23 en 24 oktober 1997, die werd aangekondigd op de informatiesessie van 11 juni 1997, en waarop de afgevaardigden van de beroepsverenigingen van de vroedvrouwen werden uitgenodigd.

Ik verwacht veel van de debatten die in het kader zullen plaatsvinden (herdefiniŽring van de opdrachten, van de voorwaarden voor toegang tot het beroep en van de activiteiten; inaanmerkingneming van de nieuwe Europese en communautaire eisen inzake opleiding) en hoop dat daardoor de respectieve standpunten op elkaar zullen kunnen worden afgestemd.