Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-38

18 FEBRUARI 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister

Vraag nr. 52 van de heer Destexhe d.d. 17 januari 1997 (Fr.) :
Ontwerpen van een pedologische kaart in Rwanda.

Met toepassing van de wet betreffende de overheidsopdrachten van 14 juli 1976 en richtlijn 95/50/EEG, heeft de Ministerraad een overeenkomst gesloten met betrekking tot het ontwerpen van een pedologische kaart in Rwanda.

Kunt u mij uitleggen wat een pedologische kaart is ?

Hoe zal dit project worden gefinancierd ?