Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-40

11 MAART 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie (Economie)

Vraag nr. 119 van de heer Destexhe d.d. 31 januari 1997 (Fr.) :
Boekenclubs

Iedereen ontvangt geregeld reclame van boekenclubs. Het zijn postorderbedrijven gespecialiseerd in de verkoop van boeken en soms ook platen. De bekendste in ons land zijn de Nederlandse Boekenclub, ECI Boekenclub en Lekturama in het Nederlandstalige landsgedeelte, en Belgique Loisirs en le Grand Livre du Mois in het Franstalige landsgedeelte.

Sommige daarvan passen handelspraktijken toe die bijzonder ongunstig zijn voor de consument. De leden moeten zich ertoe verbinden om de zes maanden een aankoop te doen. Iedere maand ontvangen zij een kaart die ze moeten terugzenden met hun bestelling. Het lid moet zijn kaart ook terugzenden om te laten weten dat hij niets wenst te bestellen, en zulks zonder waarborg.

Andere boekenclubs sturen de consument boeken op, ofschoon hij niets besteld heeft, en vragen hem dan op een steeds dreigender toon om te betalen.

1. Zijn de handelspraktijken van sommige van deze boekenclubs wel wettelijk ?

2. Hoe wordt deze aangelegenheid geregeld ?