Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997


Bulletin 1-39

25 FEBRUARI 1997

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 249 van mevrouw de Bethune d.d. 24 januari 1997 (N.) :
Armoedeproblematiek.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 111 aan de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1893).