Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-9

30 JANUARI 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-Eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel

Vraag nr. 28 van de heer Caluwť d.d. 29 november 1995 (N.) :
Belgische grensarbeiders. ≠ Herziening van het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag.

De Nederlandse overheid ziet de problematiek van de grensarbeiders in het ruime kader van een eventuele herziening van het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag. Een technische werkgroep heeft zich over dit laatste gebogen.

Mag ik de geachte minister vragen :

1. Tot welk resultaat heeft dit overleg geleid ?

2. Hoe staat BelgiŽ ten overstaan van een herziening van het tussen BelgiŽ en Nederland afgesloten verdrag van 19 oktober 1970 ter voorkoming van dubbelbelasting ?

3. Kan bij een eventuele herziening van het dubbelbelastingverdrag een oplossing ten gronde worden uitgewerkt voor de in Nederland werkende Belgische grensarbeiders ?


Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op de gestelde vragen te vinden.

1. Op 28 en 29 september 1995 hebben tussen een Belgische en een Nederlandse belastingdelegatie besprekingen plaats gevonden. Zij hadden enkel als oogmerk een inventaris op te stellen van de problemen die zich voordoen in het kader van het bestaande Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag.

Het probleem van de grensarbeiders maakt deel uit van die inventaris, maar werd in dit stadium nog niet grondig besproken.

2. In het licht van deze besprekingen lijkt een herziening van de overeenkomst tussen BelgiŽ en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting, ondertekend op 19 oktober 1970 opportuun.

3. De grensarbeidersproblematiek wordt momenteel door mijn diensten in haar geheel bestudeerd. De resultaten van deze studie zullen dienen om oplossingen naar voren te brengen die in het kader van een herziening van deze overeenkomst kunnen worden overwogen.