Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-8

16 JANUARI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 68 van de heer Verreycken d.d. 24 november 1995 (N.) :
Repressie. ­ Teruggave van persoonlijke documenten.

De Tweede Wereldoorlog werd gevolgd door een repressie, waarover ik reeds meermaals mijn bedenkingen signaleerde. Duidelijk is alleszins dat toen zeer vele dossiers werden aangelegd over personen die ondertussen overleden zijn, of ten individuelen titel in eer werden hersteld.

Graag verneem ik van u wat er gebeurde met de persoonlijke documenten die in de onderzoeksdossiers berusten. Ik denk dan aan huwelijksfoto's, jeugdbewegingsfoto's, zangboeken, zelfs gebedenboeken,... die soms werden meegenomen door de onderzoekers.

Hoe kunnen de nabestaanden van de overledenen of de in eer herstelden zélf hun persoonlijke documenten terugkrijgen ? Het gaat mij hier niet over getuigenissen, die eventueel werden afgelegd en die voor nieuwe veten zouden kunnen zorgen, maar wel om de persoonlijke documenten die dikwijls een emotionele waarde hebben voor de betrokkenen of hun nabestaanden.

Om een inzicht te krijgen over de omvang van een eventuele teruggeef-operatie, verneem ik ook graag hoeveel van dergelijke repressiedossiers vandaag bestaan.