Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-8

16 JANUARI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ­ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 38 van de heer Caluwé d.d. 29 november 1995 (N.) :
Belgische grensarbeiders.

De problemen van de Belgische grensarbeiders met hun loonverlies sinds 1 januari 1994 door de verhoogde sociale afhoudingen in Nederland, is u welbekend.

Mag ik de geachte minister vragen een antwoord te bezorgen op volgende vragen :

1. Hoever staan de werkzaamheden van de werkgroep « Grensarbeiders » ? Zal het eindrapport hierover spoedig worden bekendgemaakt ?

2. Welke wetgevende of regelgevende initiatieven zullen worden genomen op sociaal en/of fiscaal vlak op basis van het rapport om tegemoet te komen aan de concrete problemen van de in Nederland werkende Belgische grensarbeiders ?