Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-6

12 DECEMBER 1995

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 56 van mevrouw de Bethune d.d. 30 oktober 1995 (N.) :
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het kabinet van de geachte minister.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 43 aan de Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 246).


Antwoord : 1. Op de 50 medewerkers (Voltijds equivalent) zijn er 21,3 voltijdse equivalenten ingenomen door vrouwen.

Bij het stafpersoneel is de verhouding 3 op 11 waaronder de kabinetschef.

Bij het uitvoerend personeel is de verhouding 14,3 op 31.

Bij het hulppersoneel is de verhouding 4 op 8.

2. Ik ben inderdaad van oordeel dat geen enkel vooroordeel een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen mag in de weg staan. Ik poog steeds de meest geschikte mensen aan te trekken voor de functies in mijn kabinet en trek dus zowel mannen als vrouwen aan op alle niveau's.