Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-17

7 MEI 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 130 van mevrouw de Bethune d.d. 29 maart 1996 (N.) :
Rekrutering van vreemdelingen in de openbare diensten.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 55 aan de Vice-Eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 837).