Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-15

16 APRIL 1996

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands ≠ (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Vraag nr. 30 van de heer Caluwť d.d. 7 maart 1996 (N.) :
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen.

Graag had ik van de geachte minister volgende informatie gekregen :

1. Hoeveel erkende plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen zijn er reeds ?

2. Hoeveel personen werden in het kader van deze PWA reeds tewerkgesteld ? Hoeveel uren werk omvat dit in totaal ?

3. Welk soort van jobs worden in het kader van deze PWA voornamelijk uitgeoefend ? Kan de geachte minister ook hier aangeven hoeveel uren werk per soort van job er gepresteerd werden ?

4. In hoeveel gevallen is er door een lid van de raad van bestuur van het PWA tegen een beslissing van de meerderheid, bij de gewestelijke directeur van de RVA, beroep aangetekend ? In hoeveel gevallen werd het beroep ingewilligd ?