Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-81

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 1260 van de heer Caluwť d.d. 3 augustus 1998 (N.) :
Antibioticum Mandol.

Sommige patiŽnten die een operatie dienen te ondergaan, krijgen momenteel van hun behandelende artsen het bericht dat het antibioticum Mandol niet langer wordt vergoed door het RIZIV, dat het ziekenhuis deze medicatie niet langer verstrekt en dat de patiŽnten bijgevolg verzocht worden het medicament bij hun apotheek te gaan halen en mee te nemen naar het ziekenhuis.

Kan u mij mededelen waarom deze medicatie niet meer vergoed wordt door het RIZIV ?