Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-59

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid (Veiligheid)

Vraag nr. 513 van de heer Caluw d.d. 21 oktober 1997 (N.) :
Koninklijk besluit van 23 september 1991. Sensibiliseringscampagne met betrekking tot het gebruik van fietsenrekken.

Het koninklijk besluit van 23 september 1991 (wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968) bevat het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Zo vermeldt het dat inrichtingen bestemd om fiesten en rolstoelen te dragen achteraan op de voertuigen bevestigd mogen worden, indien ze :

lading inbegrepen, niet meer dan n meter achter het voertuig uitsteken;

uitsluitend gebruikt worden om fietsen en rolstoelen te vervoeren;

de zichtbaarheid van de lichten en reflectoren schaden of wegnemen, moeten de lichten ontdubbeld worden.

Tijdens de voorbije zomer hebben we kunnen vaststellen dat er tal van dergelijke fietsenrekken in de handel zijn waarbij de zichtbaarheid van lichten, reflectoren en nummerplaat niet gegarandeerd is. Hierdoor komt de veiligheid van de weggebruikers vaak in het gedrang.

Op het ogenblik dat de consument een dergelijk fietsenrek aankoopt, is hij zich echter vaak niet bewust van het zichtbaarheidsprobleem zodat hij zich onvrijwillig en te goeder trouw, een niet reglementair fietsenrek aanschaft. Zelfs na de installatie op de wagen, realiseert hij zich niet altijd dat er zich een veiligheidsprobleem kan stellen. Daarom wil ik de geachte staatssecretaris de vraag stellen of hij overweegt hieromtrent een sensibiliseringscampagne op te zetten.