Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-59

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 512 van mevrouw Thijs d.d. 21 oktober 1997 (N.) :
Snellere erkenningsprocedure voor geneesmiddelen. ≠ Stand van zaken.

In februari 1996 beloofde u in de Kamer naar aanleiding van interpellaties met betrekking tot de erkenningsprocedure voor geneesmiddelen dat u zou ingrijpen. De wetenschap evolueert op dit ogenblik sneller dan de procedure tot erkenning en terugbetaling van geneesmiddelen, stelde u toen.

Vandaag stellen wij echter vast dat u uw belofte anderhalf jaar later nog steeds niet bent nagekomen. Tot nu toe is er niets meer gebeurd op het vlak van erkenning en terugbetaling van geneesmiddelen. In BelgiŽ is de procedure zeer tijdrovend (706 dagen). Gemiddeld heeft men drie maal meer tijd nodig voor de registratie dan de Europese richtlijn voorschrijft (210 dagen). Het enige dat gebeurd is, is de verhoging van de bijdragen die moeten betaald worden bij indiening van een dossier ter registratie.

Daarom wil ik u de volgende vragen stellen :

1. Hoe snel zal u de registratieprocedures, de prijsbepaling en de toelating tot terugbetaling, verbeteren ? In welke termijn kan dit gebeuren ?

2. Het geneesmiddel CPT TT voor kankerbestrijding is in de ons omringende landen erkend. Wanneer voorziet u de erkenning van dit product in BelgiŽ ?