Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-72

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister

Vraag nr. 967 van mevrouw Thijs d.d. 24 maart 1998 (N.) :
Bestrijding van ondervoeding.

Op de Wereldtop over Kinderen in 1990 en op de Wereldvoedselconferentie in 1992 werd de doelstelling om de ondervoeding in de loop van de jaren 90 met de helft terug te brengen, herhaalde malen geformuleerd. Volgens het Human Development Report 1997 lijden ongeveer 160 miljoen kinderen aan ondervoeding. Het aantal blijft in Zuid-Oost AziŽ vrij stabiel op ongeveer 85 miljoen maar neemt vooral in Subsaharaans Afrika schrikbarend toe. Globaal genomen neemt de ondervoeding overal ter wereld af maar verhoudingsgewijs niet voldoende om gelijke tred te houden met de snelle mondiale bevolkingsaangroei. Indien men niet snel maatregelen neemt, zal men de beoogde doelstelling met betrekking tot een daling van het aantal ondervoeden niet kunnen bereiken. Verschillende ontwikkelingslanden beschikken thans over korte-termijn-strategieŽn om een verbetering te realiseren maar beschikken niet over voldoende financiŽle middelen.

Graag had ik van de geachte staatssecretaris een antwoord op volgende vragen gekregen :

1. Hoeveel voorziet het budget van 1997 en 1998 specifiek voor de bestrijding van ondervoeding bij kinderen in de ontwikkelingslanden ?

2. Zijn er specifieke door de Belgische overheid gesteunde projecten die de ondervoeding van kinderen in de ontwikkelingslanden tegengaan ? Zo ja, in welke landen en met welk budget ?

3. Bestaat er enig overleg op internationaal niveau om de inspanningen in de strijd tegen ondervoeding op te drijven en de beoogde doelstellingen te actualiseren ?