Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-70

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken

Vraag nr. 902 van mevrouw Thijs d.d. 3 maart 1998 (N.) :
Regie der Gebouwen. ≠ Projecten in Limburg.

In een provincie worden meestal veel werken gepland door de Regie der Gebouwen. Omdat wij als parlementsleden daar geen zicht op hebben zou ik aan de geachte minister de volgende vragen willen stellen :

1. Welke projecten programmeert de Regie der Gebouwen in 1998 in de provincie Limburg ?

2. Wat is de kostprijs van de verschillende projecten ?

3. Welke einddatum wordt voor de verschillende projecten voorzien ?

Antwoord : In antwoord op de drie onderdelen van haar vraag heb ik de eer het geachte lid de volgende inlichtingen te geven.

1. De volgende werken staan in de provincie Limburg voor 1998 op het programma :

Tongeren : ministerie van FinanciŽn : nieuwbouw.

2. De kostprijs van dit project wordt op 281 miljoen frank geraamd.

3. De aanvang van de werken is gepland voor november 1998. December 2000 werd als einddatum vooropgezet.