Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-64

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 554 van de heer Destexhe d.d. 27 oktober 1997 (Fr.) :
Inenting van politieagenten en/of rijkswachters tegen hepatitis B.

In een televisie-uitzending werd onlangs gewag gemaakt van een nogal verbazingwekkend feit : tijdens hun dagelijkse patrouilles komen politieagenten en/of rijkswachters van de stad Luik geregeld op plaatsen waar vaak drugsverslaafden komen en ze rapen er gebruikte injectienaalden op. Eťn van hen zei dat hij in het kader van zijn ambt niet systematisch werd ingeŽnt tegen hepatitis B. Dat milieu is een risicomilieu bij uitstek.

Kunt u mij deze informatie bevestigen ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat het juist is dat de politieambtenaren van de gemeentepolitie, in het kader van hun functie, niet systematisch worden ingeŽnt tegen hepatitis B.

De criteria om aanspraak te kunnen maken op een kosteloze inenting tegen hepatitis B door het Fonds voor Beroepsziekten, zijn de volgende : de patiŽnt moet in contact komen met bloed of biologische producten die besmet kunnen zijn, en dit, niet tijdelijk of toevallig, wat niet het geval is voor de leden van de gemeentepolitie, zelfs indien ze hun functies uitoefenen op plaatsen waar drugsverslaafden komen.

Wat de gemeentepolitie betreft, hoort het bijgevolg iedere gemeente toe om te beslissen over het al dan niet laten inenten van de leden van het politiepersoneel die een risico lopen op besmetting.

Wat de rijkswacht betreft, gaat de geneeskundige dienst sedert meerdere jaren, op verzoek, over tot de inenting tegen hepatitis B van de rijkswachters die intenser met de drugswereld in contact komen. Het betreft de leden van de drugssecties van de opsporings- en onderzoeksbrigades (BOB), en de leden van het burgerpersoneel die fouilleringen moeten uitvoeren of cellen schoonmaken.

Tenslotte kunnen alle personeelsleden van het rijkswacht, die van oordeel zijn dat ze aan een gelijkaardig risico zijn blootgesteld als dat van de drugssecties, een gemotiveerd verzoek richten aan de geneeskundige dienst van de rijkswacht die oordeelt over de opportuniteit om over te gaan tot inenting tegen hepatitis B. Er dient tenslotte opgemerkt te worden dat, aangezien de inenting tegen hepatitis B niet verplichtend is, ze slechts zal uitgevoerd worden op verzoek van het personeelslid van de rijkswacht en dat de mogelijkheid op inenting geregeld ter kennis wordt gebracht van de personeelsleden van de rijkswacht.