Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-58

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Vervoer

Vraag nr. 136 van de heer Caluwť d.d. 3 oktober 1997 (N.) :
Verdrag van 9 februari 1994. ≠ Eurovignet. ≠ Toepassingsgebied. ≠ Havenvoertuigen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 325 aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2940).