Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-79

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 1189 van mevrouw Cornet d'Elzius d.d. 7 juli 1998 (Fr.) :
Voertuigen van overheidsbesturen.

Men kan vaststellen dat in Europese landen met een automobielindustrie de bewindslieden voor alle overheidsbesturen systematisch auto's en andere voertuigen kiezen die in hun land zijn gebouwd en geassembleerd. Zo wordt immers de nationale nijverheid, en bijgevolg de werkgelegenheid, gestimuleerd.

BelgiŽ staat bekend als een van de eerste landen van de wereld inzake de assemblage van voertuigen (ongeveer 1 voertuig per jaar per 10 inwoners).

Het gamma in BelgiŽ geassembleerde wagens is zeer groot en moet ruimschoots kunnen voldoen aan alle behoeften van de overheidsbesturen en zelfs van de ministers.

Verdient het geen aanbeveling dat de eerste minister bij de verschillende ministeries en overheidsbesturen erop aandringt het voorbeeld te geven en bij de aankoop van nieuwe voertuigen te kiezen voor de nationale industrie en het bevorderen van de werkgelegenheid ?

Is het niet vreemd dat bij een recente bestelling van voertuigen voor de rijkswacht de keuze gevallen is op een merk dat niet in BelgiŽ en zelfs niet in Europa wordt geassembleerd maar uit de Verenigde Staten wordt ingevoerd ?

Antwoord : Zoals alle andere overheidsbestellingen, zijn ook de bestellingen van dienstvoertuigen onderworpen aan de wet op de overheidsopdrachten die het bevoordelen van een bepaald merk of leverancier, om welke reden dan ook, niet toelaat.