Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-74

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid (Veiligheid)

Vraag nr. 995 van mevrouw Thijs d.d. 3 april 1998 (N.) :
Behandeling van slachtoffers bij een vliegtuigramp.

Bij een vliegtuigramp is het wenselijk dat de slachtoffers binnen een uur behandeld kunnen worden.

In de nabijheid van de luchthaven van Zaventem zijn er tal van ziekenhuizen waar slachtoffers van een ramp naartoe zouden kunnen. Volgens de hulpdienst van het Rode Kruis gebeurt het echter vaak dat er niet genoeg of zelfs géén bedden beschikbaar zijn.

Op de luchthaven is er wel een permanentie voorzien van artsen die een speciale opleiding hebben gevolgd. In de speciale « crashroom » zijn 12 hospitaalbedden direct beschikbaar.

Daarom wil ik u de volgende vragen stellen :

1. Zijn er in de omringende ziekenhuizen permanent genoeg bedden beschikbaar ?

2. In het rampenplan van de luchthaven staat dat de militaire loods op de luchthaven kan omgebouwd worden tot een noodhospitaal. Kan dit bij een ramp voldoende snel gebeuren ? Zou het niet beter zijn om permanent een noodhospitaal te voorzien op de nationale luchthaven ?

Antwoord : Uw vraag heeft mijn bijzondere aandacht genoten.

Op de eerste vraag, betreffende de beschikbaarheid van de nodige bedden in de omringende ziekenhuizen rond de luchthaven kan ik u bevestigend antwoorden. Inderdaad zal er door middel van de medische regulatie ten tijde van een rampspoedige gebeurtenis beslist worden, in functie van de actuele beddencapaciteit van de ziekenhuizen, naar welk ziekenhuis eventuele gewonden worden overgebracht.

De bedden-, zowel als de behandelingscapaciteit van een ziekenhuis, op dat ogenblik, zal hierbij voorrang krijgen op de geografische ligging, en dit in functie van de te behandelen pathologie. Bovendien is er met betrekking tot de slachtoffers van ernstige brandwonden een samenwerkingsovereenkomst met de ons omliggende landen. Zo fungeert het brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek voor ons land als coördinator voor ernstige brandwonden en staan ze permanent in contact met de andere Europese brandwondencentra.

Wat het tweede deel van de vraag betreft, kan ik u melden dat het eventueel vrijmaken van bepaalde loodsen op de luchthaven actueel reeds opgenomen is in het medische interventieplan. Bovendien zijn er eveneens bijkomende opblaasbare tenten beschikbaar als onderdeel van de medische rampenlogistiek, welke zo nodig ook de functie kunnen vervullen om patiënten een tijdelijk onderkomen te bieden.

De opblaasbare tent en de medische logistieke eenheden werden door het departement Volksgezondheid, dienst 100, ter beschikking gesteld van alle provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onlangs gaf ik aan mijn administratie de opdracht om de opblaasbare tent van Vlaams-Brabant permanent bij de brandweer van Zaventem te stationeren.

Het voorzien van een permanent noodhospitaal op de luchthaven zou de officiële erkenning van dit laatste als supplementair ziekenhuis, buiten de reeds bestaande, zeer moeilijk maken. Tevens is er in geval van een calamiteit eerder een gebrek aan medisch personeel, dan wel een gebrek aan behandelingsruimte.

De erkenning van de ziekenhuizen valt daarenboven buiten mijn bevoegdheden, dit behoort tot de gedeelde bevoegdheid van de ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken en tot de bevoegdheid van de gemeenschappen.