Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-82

ZITTING 1997-1998

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken

Vraag nr. 1260 van de heer Caluwť d.d. 3 augustus 1998 (N.) :
Antibioticum Mandol.

Sommige patiŽnten die een operatie dienen te ondergaan, krijgen momenteel van hun behandelende artsen het bericht dat het antibioticum Mandol niet langer wordt vergoed door het RIZIV, dat het ziekenhuis deze medicatie niet langer verstrekt en dat de patiŽnten bijgevolg verzocht worden het medicament bij hun apotheek te gaan halen en mee te nemen naar het ziekenhuis.

Kan u mij mededelen waarom deze medicatie niet meer vergoed wordt door het RIZIV ?

Antwoord : In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het volgende meedelen.

Nu wordt de farmaceutische specialiteit Mandol zonder bijzondere voorwaarden terugbetaald in verpakkingen van een flacon van 1 g en een flacon van 2 g als ze wordt gebruikt bij in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden. Ze is eveneens terugbetaalbaar na machtiging van de adviserend geneesheer als ze wordt gebruikt bij patiŽnten die ofwel :

≠ met deze specialiteit werden behandeld tijdens hun opneming in een ziekenhuis en waarvan de behandeling nog een tijd dient te worden voortgezet na hun ontslag uit het ziekenhuis;

≠ worden gedialyseerd;

≠ bedlegerig zijn en verblijven in een medisch pedagogisch instituut (MPI) en lijden aan weerstandige bacteriŽle infecties die zijn aangetoond door een antibiogram.

De dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering weet niet dat deze specialiteit eventueel niet meer beschikbaar zou zijn of uit de handel werd genomen.

Hij is evenmin ervan op de hoogte dat het bedrijf dat deze specialiteit in de handel brengt, het medisch korps hierover heeft ingelicht. Ik heb echter de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV gevraagd hierover contact op te nemen met het bedrijf.